Behandling av riper
 
  1.Uansett hvor forsiktig du er er lakksår etter steinsprut ikke til å unngå. Merkene bør behandles raskt. Sørg for at all urenhet og løs polering blir fjernet. Små merker kan fylles med flekklakk...

  2....på en binders eller tannpirker. Før lakkdråpen til såret og la den renne på plass. Da unngår du overlapping som gjerne skjer om du bruker pensel. Poler ikke på minst en uke.

  3.Overflateriper, for eksempel etter kvikkvask eller en bag som ble dratt over panseret, kan fjernes med Paint Renovator. Påfør med en sirkelbevegelse...

  4....til ripene er borte. La tørke, fjern så det overflødige. På denne kluten ser vi at et fint lag lakk er fjernet. På metallic ville dette bare vært laget av klarlakk.

  5.Bruk Super Resin Polish til å fjerne Paint Renovator og gi bilen full glans tilbake. Du kan trenge en eller to omganger - pass på å ikke gni for hardt på panelkantene så du ikke fjerner for mye lakk.

  6.Til sist går du over med en flaske flekklakk og en kunstnerpensel for å prikke inn alle småskader i dørkantene eller tynne, dype riper som ikke lar seg polere bort.

Riper komme i alle former og størrelser, så før du avgjør behandlingen må du vurdere hvor dyp ripen er og hvor ille lakken er skadet.

Grunnen til at riper er så lette å se, er at sidene av ripen reflekterer lys og fremhever problemet. Poleringen kan bare fjerne meget små riper, men dypere riper kan skjules ved å avrunde kantene og fylle ripen med et tynt lag poleringsmiddel.

Et trekk ved moderne lakkeringsarbeid er bruken av lag av klarlakk. All lakk i metallic, glimmer og lignende har et avsluttende lag i klarlakk for å gi maksimal glans og fremheve skjønnheten i disse spesialistfinishene. Det er også økende bruk av klarlakk over vanlige farger, særlig for dyrere biler.

Diagrammet viser lagene av lakk på en typisk moderne bil. Det viser også fire riper av ulik alvorlighet. Det er viktig å forstå hva du har å gjøre med før du prøver å fjerne en ripe.


Øverste lag (lys gråblå): klarlakk
Rødt lag: farget lakk
Mørk grått lag: grunning
Nederste lag:metall

1.Overfladiske riper
Skyldes gjerne vaskemaskin eller dårlige vaskemetoder. Slike skader går bare ned i det avsluttende lakklaget eller klarlakken, og er kanskje ikke synlig for øyet. Lakken virker bare matt eller misfarget. Det kan som regel rettes opp ved en grundig rengjøring med Super Resin Polish.

2.Synlige avskrapinger
Hvis en ripe trenger gjennom topplaget, men ikke lenger enn til fargelaget, kan den som regel rettes opp ved polering. Slike skader skyldes ofte for eksempel at bagasje blir dratt over bagasjeromslokket eller ved uforsiktig bruk av nøkkelen rundt dørhåndtaket.

Du vil antakelig måtte bruke Paint Renovator for å slipe ned noe av lakkflaten så ripen går mer i ett og ikke er så lett synlig.

Vær meget forsiktig så du ikke overdriver og sliper overflaten for langt ned. Hvis du blottlegger laget under topplaget vil det gjøre alvorlig skade som krever nylakkering.

Når du er fornøyd med at ripen er nesten borte vil et siste lag med Super Resin Polish tilføre en tynn hinne som er med å fylle småskadene og gjøre dem nærnest usynlig.

3.Skader på grunning
Hvis ripen viser en grå eller hvit farge betyr det at den iallefall når ned til grunningen. Det er ikke mulig å polere bort dette merket, og det kan oppstå rust hvis skaden ikke blir behandlet. Rengjør området grundig med rengjøringsmiddel og påfør omhyggelig flekklakk med kunstnerpensel (ikke den som medfølger). Det vil beskytte skaden og gjøre den mindre synlig. Følg opp med lakkering om mulig, og når flekklakken har herdet grundig (vent minst en uke) kan området poleres så det går i ett med reparasjonen.

4.Dype riper
Meget dype riper går helt ned i metallet. Vent ikke! Rengjør området grundig. På alvorlige riper bruker du en rustbeskyttende grunning før du påfører fargelag og klarlakk.

  • Bruk en tannpirker eller binders til la flekklakk renne ned i lakksåret.
  • Bruk en fin kunstnerpensel med flekklakk, ikke den penselen som medfølger.

Copyright © Michael Nielsen