Hvordan bruke høyttrykkspyler
 
  1.Enkelte moderne høyttrykksspylere har en beholder for rengjøringsmiddel festet ved munnstykket. Dette skaper et skumdekke på bilen så rengjøringsmiddelet blir liggende og fjerne urenhetene.

  2.Når du spyler begynner du nederst og arbeider oppover. Det gjør at urenhetene lettere renner av og forhindrer striper etter rengjøringsmiddel på siden av bilen. Det gjør også at rengjøringsmiddelet blir liggende på til siste øyeblikk.

  3.Når du rengjør døråpningen skrur du på vannet med slangen bortvendt og flytter så strålen til området som skal spyles. Dette gir bedre styring, ettersom tilbakeslaget fra høyttrykksspyler er betydelig.

  4.Bruk to hender på strålerøret, rett slangen litt vekk fra bilen når du spyler døråpningen. Du vil bli overrasket over hvor lite søl det blir, og interiøret holder seg nesten tørt.

Bilrengjøring kan bli langt enklere med en av de utmerkede høyttrykksspylerne som nå finnes på markedet.

Høyttrykksspylere kan brukes over alt hvor du ville bruke en vanlig slange til ledningstrykk, men det er noen regler å følge.

Når du arbeider på et begrenset rom, som for eksempel i motorrommet, må du alltid ha beskyttelsesbriller i tilfelle det er løse steiner.

Rett aldri en høyttrykksslange mot mennesker, og hold alltid strålerøret med to hender da tilbakeslaget er betydelig. Vær forsiktig når du arbeider med munnstykke tett til bilen, da tilbakeslaget kan føre til betydelig bevegelse i slangen og derfor mulige slagskader på billakken.

Copyright © Michael Nielsen