Forspranget øker igjen
Med den nye Mercedes-Benz modellserien 200-300 E presenteres en retningsgivende videreutvikling av det velkjente bilkonseptet: Mercedes´ personbiler med romslig plasskomfort - som forretnings- og familiebiler. De bensindrevne modellene omfatter to 4-sylindrede og to 6-sylindrede varianter.

Ny helt fra grunnen av
Var det etter de forrige modellene 200 - 280 E´s høye tekniske standard overhodet mulig å skape en etterfølger som ikke bare er videreutviklet på enkelte felter, men som er helt ny fra bunnen av, og hvor samtlige viktige funksjoner er merkbart forbedret? Det har lykkes - og mer enn det: forspranget er øket mer enn noen gang. Den nye Mercedes-serien fra 200 til 300 E representerer så mange tekniske nyheter og virkelig unike egenskaper at den med rette må betegnes som en "ny generasjon".

En helt ny modellserie
Denne modellserien omfatter fire modeller - to 4-sylindrede og to 6-sylindrede.
Mercedes-Benz 200 med 4-sylindret forgassermotor. Type 230 E med 4-sylindret innsprøytningsmotor. Typene 260 E og 300 E med helt nyutviklede 6-sylindrede innsprøytningsmotorer og 5-trinns gearkasser som standardutstyr.
Modellene er forskjellige når det gjelder drivverk og ytelser, men like i grunnkonstruksjonen, og på alle områder innen det nyeste i teknikk. Noe som sikkert vil bli en målestokk for andre biler i denne klassen.

Fremskrittets substans
Grunnprinsippene kvalitet, driftssikkerhet og verdibestandighet tapes aldri av syne hos Mercedes-Benz til fordel for mer flyktige "nye idéer og moderne løsninger". Prinsippene er og blir den fremste rettesnor ved utviklingen av nye modeller. På dette bunnsolide grunnlag har fremtidsrettede løsninger og teknisk intelligens nådd nye høyder.
Samtidig har dette viktige fremskrittet opphevet tidligere motsigelser: de nye bilene er lettere, men samtidig mer stabile og sikre. Økte motor- og kjøreytelser på den ene siden; betydelig redusert drivstofforbruk på den andre. Til tross for nesten like yttermål har man fått større plass innvendig og ytterligere forbedret komfort. Og dermed er kvaliteten hevet til et enestående toppnivå.
På området "miljøvennlighet" tilbyr disse Mercedes-modellene løsninger som tar hensyn til alle tenkbare krav - også de som vil komme i uoverskuelig fremtid.

Karakter og harmoni
Se på de nye Mercedes-modellene, kontroller beskrivelser og data og foreta sammenligninger. En prøvetur for å høste personlige erfaringer må man absolutt ikke gi avkall på. Den som krever meget av seg selv, eller som det blir krevet meget av, må også selv få stille krav. Man må kunne forlange at viktige investeringer gir både mening og verdi.

Unik - blant de mange

Resultatet av nesten 7 års forsknings- og utviklingsarbeid: den fullstendige harmoni mellom form, størrelse og egenskaper. Denne formidler inntrykket av helhet og kraft. Formen er klar; den røper stilsikkerhet og funksjon, gjennomarbeidet til minste detalj. Ingenting er "satt på", alt er integrert. Fra nye, regenererende støtfangere og skjulte regnlister til smussavvisende baklykter.
Det typiske, gjennom årtier umiskjennelige Mercedes-preget er videreutviklet. Formen gir aerodynamiske toppverdier (Cw = 0,29 til 0,30). Mercedes-modellenes lange levetid forlanger i seg selv at enhver moteretning må vurderes kritisk, helt til man kommer frem til en form, basert på funksjon og estetikk, som vil være ledende.

Glede ved høye ytelser
De høye motorytelsene ved forgasser- og innsprøytningsmotorene - 80 kW (109 hk), 100 kW (136 hk), 125 kW (170 hk) og 140 kW (190 hk) er et resultat av avansert motorteknologi: lave friksjonstap, optimal fylling og forbrenning, gunstig drivstoff-dosering, høy utnyttelsesgrad. Totalt betyr dette økonomisk drift og miljøvennlighet.
4 kjennsgjerninger sørger for udelt glede over de høye, nesten sportslige ytelsene:

 1. Verken en aggressiv image eller en uferdig konstruksjon oppfordrer til kappestrid på veien. Det tekniske konseptet for den nye Mercedes-generasjonen favoriserer ikke motorytelsen fremfor aktiv sikkerhet og kjørekomfort. Dessuten gjør overlegen ytelse det lett å være tilbakeholden.
 2. Den nye og revolusjonerende understellskonstruksjon er dimensjonert for Mercedes 300 E´s høye ytelser.
 3. Til tross for økte ytelser ligger drivstofforbruket alt etter modell h.h.v. på 13,8%, 15,4%, 24,7% og 25,3% lavere enn ved de sammenlignbare, tidligere modeller. (Opplysninger: Gjennomsnittlig forbruk basert på 90 km/h, 120 km/h og bykjøring, i.h.t. 80/1268 EWG.)
 4. Motorenes miljøvennlighet er ytterligere forbedret; lave verdier for støy og utslipp av skadelige stoffer. I tillegg er alle bilene forberedt for innbygging av eksoskatalysatorer. Mercedes tilbyr selvfølgelig også biler i den nye serien som allerede fra fabrikk er utstyrt med innebygget katalytisk eksosrensing. Nærmere opplysninger kan De får hos Deres Mercedes-Benz-forhandler.

Motorer med nytt konsept
Samtidig som de nye Mercedes-modellene beviser at høyere ytelser verken går på bekostning av energireserver eller miljø, fastslår den ytterligere et prinsipp:
Elektronikk benyttes der det er akseptabelt, der den gir klare fordeler, og der den overhodet ikke svekker motorens driftssikkerhet. De årlige statistikker over driftsstopp (og hvor Mercedes-Benz er beste merke) fra den tyske ADAC viser tydelig at dette prinsippet er riktig.
Avgjørende for ytelse og økonomi er Mercedes-Benz-motorens totale, moderne konsept:

 • Høy ytelse/lang levetid
 • Tverrstrøm-topplokk av høyverdig lettmetallegering gir god fyllingsgrad
 • Stempelstyrt råde - reduserer friksjonen
 • Hydraulisk ventilløfter. Ingen justering av ventilene.
 • Tomgangsturtallet holdes konstant - reduksjon av forbruk, eksos og støy
 • Enremsdrift for alle tilleggsaggregater. Plass- og kraftbesparende - vedlikeholdsfri og med lang levetid

Videreutviklede 4-sylindrede motorer
Motoren i Mercedes-Benz 200:
2 liter, 4-sylindret forgassermotor, 80 kW (109 hk) ved 5200 o/min.
Maks dreiemoment 170 Nm er allerede til disposisjon ved 2500 o/min.
Fra 0 til 100 km/h på 12,6 sek.
Drivstofforbruk pr. mil i.h.t. 80/1286 EWG: ved 90 km/h 0,67, ved 120 km/h 0,85, ved bykjøring 1,12 liter.
Gjennom videreutvikling av liketrykkforgasseren er startegenskapene forbedret og tomgangsturtallet stabilisert.

Motoren i Mercedes-Benz 230 E:
2,3 liter, 4-sylindret motor med mekanisk/elektronisk styrt bensininnsprøytning.
100 kW (136 hk) ved 5100 o/min.
Maks dreiemoment 205 Nm allerede ved 3500 o/min.
Fra 0 til 100 km/h på 10,5 sek.
Drivstofforbruk pr. mil i.h.t. 80/1268 EWG: ved 90 km/h 0,68, ved 120 km/h 0,85 og ved bykjøring 1,11 liter.
Innsprøytningen arbeider med meget pålitelig mekanisk grunnfunksjon. Den tilkoblede elektronikken styrer drivstoff-utkobling eller drivstoff-tilskudd ved henholdsvis motorbremsing og full belastning. Videre styrer den oppvarmingsfasen og tomgangsturtallet. Gjennom denne kombinasjonen opprettholdes omfattende nøddriftsfunksjoner, selv om elektronikken skulle svikte.

Fullstendig nyutviklede 6-sylindrede motorer
Disse to 2,6 og 3 liters motorene viser hvilket nivå vår motor-teknikk har i dag. Ytelsen er økt kraftig:
260 E: 125 kW (170 hk) ved 5500 o/min. Maks dreiemoment 230 Nm ved 4000 o/min. Fra 0 til 100 km/h på 8,8 sek.

300 E: 140 kW (190 hk) ved 5600 o/min. Maks dreiemoment 260 Nm ved 4250 o/min. Fra 0 til 100 km/h på 8,1 sek.

Forbruket er redusert betydelig:
260 E: ved 90 km/h 0,66, ved 120 km/h 0,84 og ved bykjøring 1,15 liter pr. mil.
300 E: ved 90 km/h 0,65, ved 120 km/h 0,83 og ved bykjøring 1,21 liter pr. mil. (i.h.t. 80/1286 EWG).

Begge motorene har 5 gear som standardutstyr. Wandler 4-gear-automatikk med 2 gear-programmer leveres som tilleggsutstyr.
Pålitelighet og levetid er ytterligere forbedret. 7-lagret veivaksel med 12 motvekter. Rådene har aksialstyring av lettmetall-stemplene. Motor/gearenheten er festet i rammen ved hjelp av 2 hydraulisk dempede motorfester og ytterligere et gummifeste (samtlige fester er vedlikeholdsfrie).
Lavere vekter, mindre friksjon og høy styrke sørger for optimal ytelse. Mindre kjølevann og en bimetall Visco-viftekobling gir hurtig oppvarming av motoren og resulterer i lavere forbruk, mindre utslipp av skadelige stoffer og mindre slitasje.
Luftkjølte innsprøytningsventiler blander selv de minste drivstoff-luft-mengder bedre.

Mekanisk pålitelighet kombinert med elektronisk "intelligens".
Både den elektroniske tenningen og det mekanisk/elektronisk styrte innsprøytningssystem styres av mikroprosessorer.
Tenningstidspunktet tilpasses alltid de rådende driftsbetingelser.
Innsprøytningssystemet har en mikroprosessorstyrt elektronisk del som nøyaktig sørger for den nødvendige findosering av innsprøytningsmengden i forhold til kjøre- og motorbetingelsene.

En ny dimensjon i bilkjøring
Stor akselavstand, lavprofil-dekk, bred sporvidde, Multistag bakaksel, nyutviklet foraksel og en ny generasjon drivverk: en lekkerbisken for teknisk kyndige og en opplevelse i kjøreegenskaper.
Silkemyk start, kraftfull akselerasjon. Bilen følger styringen nøyaktig på millimeteren. Og det mest imponerende: kombinasjonen av nesten sportslige, sikre kjøreegenskaper - og en kjørekomfort som har vært utenkelig inntil nå.

Mesterverket
Et understell det ikke finnes maken til i denne klassen gir kjøringen ny kvalitet.
Retningsstabilitet i særklasse. Stabil mot sidevind. Høy kjørestabilitet i kurver, når man gir gass, slipper gassen eller gearer. Sikre kjøreegenskaper ved alle belastninger, ved alle hastigheter. Nærmest nøytral styring, med en svak tendens til understyring, som lett beherskes.
Dertil rolig gange og lavt støynivå p.g.a. gummilagere med stort volum på for- og bakaksel, samt elastisk 3-punkt-lagring av kardang.
I tillegg sørger kombinasjonen av relativt myk fjæring, med lange fjæringsveier, og stramt innstilte gasstrykkstøtdempere like meget for komforten som for sikkerheten.
Hovedårsaken til den unike kjørekvalitet er imidlertid den nyutviklede forakselen, hvor spiralfjær og gasstøtdemper er plassert hver for seg, og i tillegg den nye Multistag bakakselen.
På grunn av forakselens negative rulleradius samt 5 støttestag på hvert bakhjul unngås egenstyringsbevegelse av hjulene - og dermed årsakene til unøyaktig sporing og urolig kjøring.

Bremsekraft og styringspresisjon
Servostyring er standard. Hydraulisk styringsstøtdemper, automatisk etterjustering og solid dimensjonering. Sikkerhets-rattstammen er utstyrt med et deformerbart bølgerør. Rattet har en deformerbar enhet i tillegg til stor, polstret støtpute. Og nå kan også elektrisk justerbart ratt leveres som tilleggsutstyr.
Bremseanlegget er konstruert for konstant virkning, også ved høy kontinuerlig belastning og for følsom, sikker reaksjon og miljøvennlighet.
Tokrets bremseservoer med skivebremser på alle 4 hjul.
Flytende bremsetenger foran som er ømfintlige mot varme. 200 E og 300 E har bremseskiver med innvendig lufting. Hele serien har asbestfrie bremsebelegg. ABS som tilleggsutstyr.

Her forenes linjeføring og fornuft
Utformingen av den nye Mercedes-klassen går nye veier. I dag er for eksempel kun bilens grill forkrommet, logisk ut fra det faktum at man nå rår over materialer som er mer holdbare, lettere og mer fleksible - selv om de er dyrere. Kun det som kan tilfredsstille fremtidens stil og design kan være et forbilde.
Derfor finnes det ikke en detalj ved bilens form som er der kun for formens skyld - for å oppnå en slags virkning. På alle punkter har funksjonen påvirket designernes arbeid. Et godt eksempel er Mercedes-hekken, som begynte med S-klassen, ble utviklert videre gjennom 190-serien, og som nå er blitt et attraktivt kjennetegn for Mercedes-linjene. Til gagn for både aerodynamikken og plassbehovet i bagasjerommet.
På den nye bilen finnes mange løsninger som forener hensiktsmessighet med estetikk og linjenes eleganse med økning i brukseffekten.

Ro er grunnlaget for bilførerens sikkerhet
Distrahering under kjøringen gir stress. For mange instrumenter som stadig skal fortelle noe og lamper som lyser betyr distrahering, d.v.s. stress. Når førerplassen forsøkes omgjort til en cockpit trekkes bilførerens oppmerksomhet bort fra det som skjer i trafikken.
Ved førerplassen i den nye bilen hersker ro. Alle nødvendige hendler og instrumenter ligger i gripe- og synsfeltet, og kan nås uten anstrengelse.
Alt som skal påkalle oppmerksomhet melder fra - når det er tid for det. Alt som ikke er viktig er utelatt.
Dette er Mercedes-Benz´ filosofi omkring dagens og fremtidens førerplass. Den skal hjelpe til å opprettholde et avspent miljø, hindre stress og bidra til økt trafikksikkerhet.

Konsentrasjon er gjort lettere
Riktig plassering av instrumentene med entydige symboler. Blendfrie instrumenter. Store vinduer hele veien rundt. Fritt utsyn gjennom et maksimalt vindusviskerfelt. Samtlige betjeningshendler har riktig avstand og er ergonomisk riktig utformet og plassert.
Støtte for venstre fot. For begge hender et gripevennlig ratt med kun 3 omdreininger fra anslag til anslag. Dertil nøyaktige innstillingsmuligheter av setet i forhold til rattet.
Oppvarming og ventilasjon har finjustering - og er individuelt innstillbart for høyre og venstre side av kupéen. Bilføreren og passasjeren kan innstille sitt individuelle klima. Den elektronisk styrte oppvarmingen holder den ønskede temperatur konstant. Ventilasjonen tilfører så mye friskluft som ønskelig - selvfølgelig med trekkfri utlufting.

Alt under kontroll
Alt man må vite om bilens driftstilstand er hele tiden under kontroll. Når noe må gjøres får man melding i god tid. Det gjelder alt fra summesignalet ved ikke avslått hovedlys til bremsebeleggslitasje, motoroljenivå, kjølevæskenivå og vannivå i vindusspyleranlegget. Videre melding om en utbrent pære i utvendige lys og funksjonskontroll av ABS, Airbag og beltestrammer.
Annet behøver man ikke tenke på. Det funksjonerer. Og i fall det er nødvendig - noe som aldri kan utelukkes helt - får man hjelp av en av de 5000 Mercedes-Benz servicestasjoner rundt i hele verden. Av disse ligger rundt 60 i Norge. Over alt får man i tillegg til produktenes kvalitet også Mercedes-kvalitet når det gjelder service. Teknisk perfeksjon kombinert med omhu og personlig engasjement.

Maksimal kjørekultur
Mercedes-Benz biler i denne klassen har alltid hatt god plass, avlastning for føreren, avkobling for passasjerene, høy sikkerhetsgrad og en atmosfære av kultivert og moderne eleganse.
Med de nye bilene får man enda mer av alt dette. Mer plass for passasjerene i baksetet. Mer avlastning for bilens fører, f.eks. gjennom justerbar helling av setet og sittehøyde. Hodestøttene foran reguleres med håndkraft.
Mer avkobling for passasjerene, f.eks. ved dyppolstret baksete med enkeltsete-preg, med lett tilgjengelige beltelåser og belysning bak med kontakt i dør. Mer sikkerhet, f.eks. absorberer armlener og dørkledninger støtenergi trinnvis. Kultivert atmosfære og tidsmessig eleganse bl.a. edeltre i midtkonsollen, smakfulle stofftrekk i syv aktuelle farger, tilpasset de i alt 26 utvendige lakkfarger.
Naturligvis har man et meget lavt støynivå i kupéen, en smussfri innstigning, en tredje solskjerm i midten og ikke å forglemme: lydnivået ved lukking av dørene er halvert.
Angående materialenes og arbeidets kvalitet taler navnet Mercedes-Benz for seg selv.

Allerede før start: 26 ganger tur/retur månen
Kanskje er det mer realistisk å si 500 ganger jorden rundt, men avstanden blir den samme: 20 millioner prøve- og testkilometere har de nye bilene tilbakelagt i løpet av utviklingsårene. "Kilometerne" i vindtunnell er ikke medregnet, heller ikke vibrasjonsprøver, støy- og eksostester, kuldekammere, motortester, hundre tusen prøvetester for alle viktige aggregater, computerberegninger og materialtester.
Sjelden har en ny serie vist så meget gjennomprøvd, fremtidsrettet teknikk.

Et eksempel: karosseriet

 • Hver detalj utstråler kraft, dynamikk og modenhet.
 • Den nye linjen har en aerodynamisk verdi på 0,29 cw - uten ulemper når det gjelder komfort og sikkerhet.
 • Ved siden av en aerodynamisk eksemplarisk overflate har man et nesten glatt understell. Sidevinduene er trukket lett innover uten å minske bredden i skulderhøyde innvendig. Dermed kunne man redusere frontflaten. Beregner man luftmotstanden ut fra cw-verdien og frontflaten A, får man cw x A = 0,6 m2. Det er 30% lavere enn ved forrige modell.
 • Støtfangerne har med sin langt nedtrukne form ikke bare en sikkerhetsfunksjon. De hjelper til med å redusere oppdriften foran med 50% og bak med 40% i forhold til forgjengeren.
 • Fullt integrerte vindavvisere ved de fremre takstolper holder sidevinduene rene.
 • Vinduenes hellingsvinkel hindrer for sterk soloppvarming.
 • Bevisst plasserte lakkavgrensingskanter tillater kostnadsbesparende del-reparasjoner.
  Dette er ingen oppsummering, men kun noen eksempler på detaljer som tydelig viser at forspranget er øket igjen...

Man må være toneangivende i årtier for å oppnå en slik grad av sikkerhet
Allerede i 1939 begynte Daimler-Benz som første bilprodusent med utviklingen av sikkerhetselementer (sidebeskyttelse, stivt gulv, tredelt rattstamme).
I 1951 fulgte verdens første sikkerhetskarosseri med sikkerhetskupé  og deformerbar, støtsabsorberende front og hekk.
Siden den gang har Mercedes-Benz-bilenes sikkerhet alltid ligget godt over vanlige normer. Slik er det også med de nye Mercedes-modellene 200 til 300 E.
Tidligere velprøvde detaljer er blitt betydelig forbedret, og nye sikkerhetsløsninger er kommet i tillegg.

Passiv sikkerhet i tillegg til aktiv sikkerhet
Kjøresikkerheten og førermiljøet er klart beregnet på å forhindre ulykker:
Ulykkesårsaker ble systematisk undersøkt, feilkilder funnet, analysert og eliminert. Når imidlertid uhellet er ute, og den aktive sikkerheten ikke lenger hjelper, da bidrar systemet for den passive sikkerhet til å redusere ulykkens omfang - og faren for personskader.

Mer enn forskriftene krever

 • Ytterligere forsterket karosseri
 • Spesielt glatt og ettergivende frontparti med tanke på fotgjengere og syklister
 • Dørlåser som ikke springer opp ved sammenstøt
 • Verken ratt eller pedaler trenger inn i kupéen ved sammenstøt
 • Elektronisk styrte beltestrammere er standard i forsetene
 • Dashbordet er polstret i knehøyde og er energiabsorberende
 • Bensintanken ligger beskyttet over bakakselen. Bagasjerommet inkl. reservehjul opptar energien ved påkjøring bakfra.

Ny beskyttelse ved assymetrisk kollisjon
En genial Mercedes-Benz-løsning er sikkerheten ved asymmetrisk frontkollisjon. Dette er i følge statistikkene den hyppigste form for frontsammenstøt.
De nye bilene er konstruert med henblikk på dette. Ved en slik kollisjon aktiveres hele frontpartiet samt bilkonstruksjonen forøvrig, for å oppta kreftene som oppstår. Bilens kupé forblir en stabil sikkerhetssone, og dørene kan åpnes.

Fascinerende resultater av fremskrittet
Fremskritt på bil-sektoren er kun det som kommer menneskene - føreren, passasjerene, medtrafikantene - til gode i enhver situasjon. De som løser problemer, reduserer belastninger og øker sikkerheten.

Her følger noen eksempler:

 • Ny foraksel. Den nye forakselen med trekantformet bærearm, hvor spiralfjær og gasstøtdemper er plassert hver for seg, sørger for den eksakte hjulføringen.
  Negativ rulleradius gir en utmerket bremsestabilitet også med ulik friksjon for det enkelte hjul, f.eks. tørr asfalt og is.
 • Multistag-bakaksel. Hvert bakhjul styres nå av fem uavhengige støttestag. Dette bevirker at spissing, hjulhelning og sporvidde holdes konstant under alle kjøreforhold og belastninger. Her er det oppnådd resultater som overgår de hittil kjente bakaksel-konstruksjoner.
 • Elektronisk tenning for 260 E og 300 E. Tenningen styres av en mikroprosessor som sørger for det gunstigste tenningstidspunkt ved å ta hensyn til følgende relevante driftsbetingelser:
  Turtall, veivakselposisjon, motorbelastning og motortemperatur.
 • Mekanisk/elektronisk bensininnsprøytning med mikroprosessor for 260 E og 300 E. Elektronikken styrer blandingsforholdet bensin/luft ved start, oppvarming, tomgang, akselerasjon og full belastning. Drivstofftilførselen koples ut når bilen bare ruller. Dessuten har elektronikken selvkontrollfunksjon og kontrollerer alle sensorsignaler. Fordel: lavere drivstofforbruk, mindre utslipp av skadelige stoffer og mindre støy.
 • 4-trinns automatgir med 2 programmer. Standardprogrammet (S) eller økonomiprogrammet (E) koples inn ved hjelp av en velger. Ved E-programmet gires det ved lavere hastigheter og turtall. Fordel: rolig kjøring, mindre giring og lavere forbruk.
 • ABS og Airbag. Samtlige biler i den nye modell-rekken kan leveres med ABS blokkeringsfrie bremser og Airbag (tilleggsutstyr).
 • Elektrisk justerbar rattstamme. Ved hjelp av en bryter kan rattstammen justeres 25 mm forover og 35 mm bakover i forhold til normalposisjonen (tilleggsutstyr).
 • Sikkerhetsstyring. Styremekanismen ligger beskyttet bak forakselen. Ved harde sammenstøt deformeres rattstammen ved hjelp av et belgrør og trenger ikke inn i kupéen.
 • Elektronisk styrt beltestrammer - standard for forsetene. Ved kraftigere sammenstøt utløser en elektronisk sensor en mekanisme som strammer trepunktsbeltet i løpet av milliesekunder. Fører og passasjer holdes fast i setene. Beltene kan innstilles individuelt etter kroppshøyden.
 • Nedfellbare hodestøtter i baksetet. Hodestøttene i baksetet kan felles ned fra førerplassen for å bedre sikten bakover (tilleggsutstyr).
 • Panorama-vindusviskere. Viskerne dekker 86% av vindusflaten - hvilket er enestående. Ved høye hastigheter løftes viskerne ikke opp. De doble spyledysene har elektrisk oppvarming.
 • Side-forsterkning. Karosseriet er forsterket på hver side ved hjelp av tverrstivere og ekstra tverrdragere. Dørene er forsterket med langsgående profiler.
 • Nytt støtfangersystem foran og bak. En avansert, elastisk støtfangerkonstruksjon regenereres ved sammenstøt opp til 4 km/t.
 • Forseter. Som standard er førersetets høyde og helningsvinkel justerbar (leveres også som ekstrautstyr til passasjersetet foran).
  Elektrisk setejustering med "Memory-innstilling" leveres også som illeggsutstyr. To forskjellige seteinnstillinger kan kodes inn. I Memory-systemet kan man integrere justering av rattet.
  Stålfjærkjernene i forsetene er utstyrt med stabiliserende fjærer som gir en riktig og behagelig sittestilling. Sterkt profilerte seter og polstring (som puster) gir kroppen god støtte - også ved langkjøring.
 • Bagasjerom. Utformingen av Mercedes-hekken gir et stort bagasjerom på hele 520 liter. V-formet bagasjelokk gir lav innlastingshøyde og store baklys.
 • Konstant kupétemperatur. Elektronisk regulering holder ønsket temperatur konstant mellom 16o og 32o C. Temperaturen for venstre og høyre side kan innstilles separat. Klimaanlegg eller klimatiseringsautomatikk kan leveres etter ønske.
 • Væske- og lyskontroll. Signaler på instrumentpanelet varsler hvis oljenivå, kjølevæskenivå og spylevæske for vindu og lykter er sunket til reservenivå. Ved feil på lyspærer for utvendige lykter eller belysning varsles dette også.

Forspranget økes igjen...
De nye Mercedes-Benz-modellene er summen av erfaring, nytenking og forskning - på alle områder. Bilene vil bli retningsgivende når det gjelder teknikk, sikkerhet, ytelser og forbruk.
Et bevis på Mercedes-Benz´ kompetanse i den internasjonale bilindustrisammenheng.

En prøvetur vil vise Dem hva den nye Mercedes-Benz modellserie står for...

Standardutstyr
Mercedes-Benz 200

Motor
4-sylindret rekkemotor. 1997 cm3 slagvolum. Liketrykksforgasser. 80 kW (109 hk) ved 5200 o/min. Pneumatisk strupeventiljustering for stabilisering av tomgang. Kontaktfri transistortenning, hydrauliske ventilløftere. Enkel kilerem med automatisk justering. Diagnosekontakt.

Gir/clutch
Fullsynkronisert 4-trinns girkasse med tvangsynkronisering. Gulvspak. Selvjusterende membranfjærclutch. Mercedes-Benz 5-trinns girkasse eller Mercedes-Benz 4-trinns automatgir, også med programvelger og/eller tempomat, kan leveres på bestilling.

Hjuloppheng
Foraksel med trekantformet bærearm. Spiralfjær og støtdemper plassert hver for seg. Negativ rulleradius. Multistag bakhjulsoppheng med 5 støttestag pr. hjul. Stabiliserende antidive-støtte ved start og oppbremsing. Hydropneumatisk nivåregulering på bakakselen kan leveres som tilleggsutstyr.

Fjæring
Spiralfjærer på alle hjul, et stabilisatorstag og to gasstrykkstøtdempere på hver aksel.

Bremser
Tokrets servo-skivebremser. Flytende enstemplet bremsetang foran. Undertrykkbremsekraftforsterker. Parkeringsbremsepedal med ekstra bremsesko og egne bremsetromler.
Varsellys for begge bremsekretesenes funksjon. Varsellys for bremsebeleggslitasje. Asbestfritt bremsebelegg.
Som tilleggsutstyr leveres ABS blokkeringsfritt bremsesystem.

Styring
Mercedes-Benz servostyring. Styringsstøtdemper. Stor polstret plate på rattnavet. Derformerbar enhet under platen, deformerbar rattstamme med styremekanisme plassert i god avstand bak forakselen. Justerbar rattstamme kan leveres som tilleggsutstyr.

Karosseri
Selvbærende karosseri. Sikkerhetskupé;. Tank over bakakselen. Støtabsorberende front- og hekkparti. Optimal sikt til alle kanter. Sikkerhetsglass. Fire dører. Beskyttelseslister på begge sider. Støtsabsorberende fangere av glassfiberforsterket kunststoff foran og bak.

Seter
Anatomisk riktig utformet med kileformede forseter. Setefjæring avstemt etter sittestilling og etter bilens fjæring. Forseter som kan reguleres i lengderetning og med regulerbar rygg. Førersete med regulerbar høyde og skråstilling på setet. Solid forankret i gulv. 3-punkts automatiske sikkerhetsseler med beltestrammer og 3-trinns innstilling i høyden. Hodestøtter på forsetene som kan reguleres i høyden ("rattinnstilling"). Bak 3-punkts sikkerhetsseler på sidene og sikkerhetsbelte i midten.

 

 


Varme og ventilasjon

Trekkfri luftstrøm for varm- eller friskluft. Elektronisk kupétemperaturregulering som, uavhengig av bilens hastighet, holder temperaturen konstant (justerbar fra 16o til 32o C). Luftfordeling til frontrute, sideruter og gulv foran. Separat lufttilførsel til gulvet bak. Separat varmeregulering for venstre og høyre side av kupéen. To dyser for friskluft er plassert midt på dashbordet, trinnløst regulerbare i alle retninger. Elektrisk oppvarmet bakrute, 4-trinns radialvifte.
Klimaanlegg eller klimatiseringsautomatikk kan leveres som tilleggsutstyr.

Frontrute
Sikkerhetsglass. Elektrisk vindusspyleranlegg med 2 doble vindusvaskerdyser. Panorama-vindusvisker med intervallbryter og 2 hastigheter - betjenes fra kombinasjonshendel på rattstammen.

Lysutstyr
Rektangulære lyskastere med parkeringslys, asymmetrisk nærlys, fjernlys, tåkelys (Halogen). Frontlykter reguleres fra førersetet. Parkeringslys. Baklys. Bremselys. Ryggelys. Tåkebaklys. Lys over nummerskiltet. Trinnløst regulerbare instrumentlys. Kupélys med forsinkelsesutkobling og ekstra leselys for passasjerer.
Kupélyset har dørkontakt og håndbryter. Belysning for askebeger, hanskerom og for varme- og ventilasjonsreguleringen. Lys ved baksetet. Koffertrombelysning.

Signaler
Blinklys med automatisk retur. Forbikjøringssignal betjent med kombinasjonsbryteren på rattet. Signalhorn. Lyshorn. Bremselys. Varsellysanlegg.

Låser
Sikkerhetslåser på alle dører, barnesikring av bakdørene, lås på koffertlokket, rattlås kombinert med tenningslås, start- og startsperrebryter. Fire-spors hovednøkkel for fører, rattlås, tanklokk og koffertrom. Separat verkstedsnøkkel bare for dører og rattlås.

Instrumenter
Polstret, deformerbart dashbord. Speedometer. Oljetrykksmåler. Tankmåler. Kjølevannstemperaturmåler. Tendensmåler for drivstofforbruk. Kontrollys for bremsefunksjon, parkeringsbrems, batteriladestrøm, blinker, tåkelys, fjernlys og drivstoffreserve. Varsellys for bremsebeleggslitasje. Kvartsur. Kilometerteller. Tripteller. Kontrollamper for nivå på olje, kjølevæske, bremsevæske og spylevæske. Kontrollampe for feil ved utvendig lys.

Diverse
Midtkonsoll med dekor i edeltre. Oppbevaringsrom mellom forsetene. Lommer på frontdørene. Låsbart hanskerom. Blendbart panorama-sladrespeil. Sidespeil, justerbare innenfra. Blendfritt speilglass. Tre polstrede solskjermer. Speil på solskjerm foran passasjer (metall sikkerhetsspeil). Tre håndtak festet til takrammen, klesknagger på håndtakene bak. Polstrede armlener med håndtak i dørene. Askebeger med sigarettenner foran. Askebeger i dørene bak. Teppegulv foran og bak. Oppbevaringsrom ved reservehjul. Slepeøye foran og bak. Varseltrekant. Førstehjelpskrin i hattehyllen.

 


 
Standardutstyr
Mercedes-Benz 230 E

Motor
4-sylindret rekkemotor. 2299 cm3 slagvolum. Mekanisk/elektronisk bensininnsprøytning. 100 kW (136 hk) ved 5100 o/min. Kontaktfri transistortenning, hydrauliske ventilløftere. Enkel kilerem med automatisk justering. Diagnosekontakt.

Gir/clutch
Fullsynkronisert 4-trinns girkasse med tvangsynkronisering. Gulvspak. Selvjusterende membranfjærclutch. Mercedes-Benz 5-trinns girkasse eller Mercedes-Benz 4-trinns automatgir, også med programvelger og/eller tempomat, kan leveres på bestilling.

Hjuloppheng
Foraksel med trekantformet bærearm. Spiralfjær og støtdemper plassert hver for seg. Negativ rulleradius. Multistag bakhjulsoppheng med 5 støttestag pr. hjul. Stabiliserende antidive-støtte ved start og oppbremsing. Hydropneumatisk nivåregulering på bakakselen kan leveres som tilleggsutstyr.

Fjæring
Spiralfjærer på alle hjul, et stabilisatorstag og to gasstrykkstøtdempere på hver aksel.

Bremser
Tokrets servo-skivebremser. Flytende enstemplet bremsetang foran. Undertrykkbremsekraftforsterker. Parkeringsbremsepedal med ekstra bremsesko og egne bremsetromler.
Varsellys for begge bremsekretesenes funksjon. Varsellys for bremsebeleggslitasje. Asbestfritt bremsebelegg.
Som tilleggsutstyr leveres ABS blokkeringsfritt bremsesystem.

Styring
Mercedes-Benz servostyring. Styringsstøtdemper. Stor polstret plate på rattnavet. Derformerbar enhet under platen, deformerbar rattstamme med styremekanisme plassert i god avstand bak forakselen. Justerbar rattstamme kan leveres som tilleggsutstyr.

Karosseri
Selvbærende karosseri. Sikkerhetskupé. Tank over bakakselen. Støtabsorberende front- og hekkparti. Optimal sikt til alle kanter. Sikkerhetsglass. Fire dører. Beskyttelseslister på begge sider. Støtsabsorberende fangere av glassfiberforsterket kunststoff foran og bak.

Seter
Anatomisk riktig utformet med kileformede forseter. Setefjæring avstemt etter sittestilling og etter bilens fjæring. Forseter som kan reguleres i lengderetning og med regulerbar rygg. Førersete med regulerbar høyde og skråstilling på setet. Solid forankret i gulv. 3-punkts automatiske sikkerhetsseler med beltestrammer og 3-trinns innstilling i høyden. Hodestøtter på forsetene som kan reguleres i høyden ("rattinnstilling"). Bak 3-punkts sikkerhetsseler på sidene og sikkerhetsbelte i midten.

 

 


Varme og ventilasjon

Trekkfri luftstrøm for varm- eller friskluft. Elektronisk kupétemperaturregulering som, uavhengig av bilens hastighet, holder temperaturen konstant (justerbar fra 16o til 32o C). Luftfordeling til frontrute, sideruter og gulv foran. Separat lufttilførsel til gulvet bak. Separat varmeregulering for venstre og høyre side av kupéen. To dyser for friskluft er plassert midt på dashbordet, trinnløst regulerbare i alle retninger. Elektrisk oppvarmet bakrute, 4-trinns radialvifte.
Klimaanlegg eller klimatiseringsautomatikk kan leveres som tilleggsutstyr.

Frontrute
Sikkerhetsglass. Elektrisk vindusspyleranlegg med elektrisk oppvarmede, 2 doble vindusvaskerdyser. Panorama-vindusvisker med intervallbryter og 2 hastigheter - betjenes fra kombinasjonshendel på rattstammen.

Lysutstyr
Rektangulære lyskastere med parkeringslys, asymmetrisk nærlys, fjernlys, tåkelys (Halogen). Frontlykter reguleres fra førersetet. Parkeringslys. Baklys. Bremselys. Ryggelys. Tåkebaklys. Lys over nummerskiltet. Trinnløst regulerbare instrumentlys. Kupélys med forsinkelsesutkobling og ekstra leselys for passasjerer.
Kupélyset har dørkontakt og håndbryter. Belysning for askebeger, hanskerom og for varme- og ventilasjonsreguleringen. Lys ved baksetet. Koffertrombelysning.

Signaler
Blinklys med automatisk retur. Forbikjøringssignal betjent med kombinasjonsbryteren på rattet. Signalhorn. Lyshorn. Bremselys. Varsellysanlegg.

Låser
Sikkerhetslåser på alle dører, barnesikring av bakdørene, lås på koffertlokket, rattlås kombinert med tenningslås, start- og startsperrebryter. Fire-spors hovednøkkel for fører, rattlås, tanklokk og koffertrom. Separat verkstedsnøkkel bare for dører og rattlås.

Instrumenter
Polstret, deformerbart dashbord. Speedometer. Turteller. Oljetrykksmåler. Tankmåler. Kjølevannstemperaturmåler. Tendensmåler for drivstofforbruk. Kontrollys for bremsefunksjon, parkeringsbrems, batteriladestrøm, blinker, tåkelys, fjernlys og drivstoffreserve. Varsellys for bremsebeleggslitasje. Kvartsur. Kilometerteller. Tripteller. Kontrollamper for nivå på olje, kjølevæske, bremsevæske og spylevæske. Kontrollampe for feil ved utvendig lys.

Diverse
Midtkonsoll med dekor i edeltre. Oppbevaringsrom mellom forsetene. Lommer på frontdørene. Låsbart hanskerom. Blendbart panorama-sladrespeil. Sidespeil, justerbare innenfra. Blendfritt speilglass. Tre polstrede solskjermer. Speil på solskjerm foran passasjer (metall sikkerhetsspeil). Tre håndtak festet til takrammen, klesknagger på håndtakene bak. Polstrede armlener med håndtak i dørene. Askebeger med sigarettenner foran. Askebeger i dørene bak. Teppegulv foran og bak. Oppbevaringsrom ved reservehjul. Slepeøye foran og bak. Varseltrekant. Førstehjelpskrin i hattehyllen
.

 


 
Standardutstyr
Mercedes-Benz 260 E

Motor
6-sylindret rekkemotor. 2599 cm3 slagvolum. Mekanisk/elektronisk bensininnsprøytning. 125 kW* (170 hk) ved 5800 o/min. Mikroprosessorstyrt elektronisk tenningssystem, hydrauliske ventilløftere. Elektronisk tomgangsregulering. Drivstoffutkobling. Enkel kilerem med automatisk justering. Diagnosekontakt.

Gir/clutch
Fullsynkronisert 5-trinns girkasse med tvangsynkronisering. Gulvspak. Selvjusterende membranfjærclutch. Mercedes-Benz 4-trinns automatgir, også med programvelger og/eller tempomat, kan leveres på bestilling.

Hjuloppheng
Foraksel med trekantformet bærearm. Spiralfjær og støtdemper plassert hver for seg. Negativ rulleradius. Multistag bakhjulsoppheng med 5 støttestag pr. hjul. Stabiliserende antidive-støtte ved start og oppbremsing. Hydropneumatisk nivåregulering på bakakselen kan leveres som tilleggsutstyr.

Fjæring
Spiralfjærer på alle hjul, et stabilisatorstag og to gasstrykkstøtdempere på hver aksel.

Bremser
Tokrets servo-skivebremser. Flytende enstemplet bremsetang foran. Undertrykkbremsekraftforsterker. Parkeringsbremsepedal med ekstra bremsesko og egne bremsetromler.
Varsellys for begge bremsekretesenes funksjon. Varsellys for bremsebeleggslitasje. Asbestfritt bremsebelegg.
Som tilleggsutstyr leveres ABS blokkeringsfritt bremsesystem.

Styring
Mercedes-Benz servostyring. Styringsstøtdemper. Stor polstret plate på rattnavet. Derformerbar enhet under platen, deformerbar rattstamme med styremekanisme plassert i god avstand bak forakselen. Justerbar rattstamme kan leveres som tilleggsutstyr.

Karosseri
Selvbærende karosseri. Sikkerhetskupé. Tank over bakakselen. Støtabsorberende front- og hekkparti. Optimal sikt til alle kanter. Sikkerhetsglass. Fire dører. Beskyttelseslister på begge sider. Støtsabsorberende fangere av glassfiberforsterket kunststoff foran og bak.

Seter
Anatomisk riktig utformet med kileformede forseter. Setefjæring avstemt etter sittestilling og etter bilens fjæring. Forseter som kan reguleres i lengderetning og med regulerbar rygg. Førersete med regulerbar høyde og skråstilling på setet. Solid forankret i gulv. 3-punkts automatiske sikkerhetsseler med beltestrammer og 3-trinns innstilling i høyden. Hodestøtter på forsetene som kan reguleres i høyden ("rattinnstilling"). Bak 3-punkts sikkerhetsseler på sidene og sikkerhetsbelte i midten.

 


Varme og ventilasjon

Trekkfri luftstrøm for varm- eller friskluft. Elektronisk kupétemperaturregulering som, uavhengig av bilens hastighet, holder temperaturen konstant (justerbar fra 16o til 32o C). Luftfordeling til frontrute, sideruter og gulv foran. Separat lufttilførsel til gulvet bak. Separat varmeregulering for venstre og høyre side av kupéen. To dyser for friskluft er plassert midt på dashbordet, trinnløst regulerbare i alle retninger. Elektrisk oppvarmet bakrute, 4-trinns radialvifte.
Klimaanlegg eller klimatiseringsautomatikk kan leveres som tilleggsutstyr.

Frontrute
Sikkerhetsglass. Elektrisk vindusspyleranlegg med elektrisk oppvarmede, 2 doble vindusvaskerdyser. Panorama-vindusvisker med intervallbryter og 2 hastigheter - betjenes fra kombinasjonshendel på rattstammen.

Lysutstyr
Rektangulære lyskastere med parkeringslys, asymmetrisk nærlys, fjernlys, tåkelys (Halogen). Frontlykter reguleres fra førersetet. Parkeringslys. Baklys. Bremselys. Ryggelys. Tåkebaklys. Lys over nummerskiltet. Trinnløst regulerbare instrumentlys. Kupélys med forsinkelsesutkobling og ekstra leselys for passasjerer.
Kupélyset har dørkontakt og håndbryter. Belysning for askebeger, hanskerom og for varme- og ventilasjonsreguleringen. Lys ved baksetet. Koffertrombelysning.

Signaler
Blinklys med automatisk retur. Forbikjøringssignal betjent med kombinasjonsbryteren på rattet. Signalhorn. Lyshorn. Bremselys. Varsellysanlegg.

Låser
Sentrallåssystem. Sikkerhetslåser på alle dører, barnesikring av bakdørene, lås på koffertlokket, rattlås kombinert med tenningslås, start- og startsperrebryter. Fire-spors hovednøkkel for fører, rattlås, tanklokk og koffertrom. Separat verkstedsnøkkel bare for dører og rattlås.

Instrumenter
Polstret, deformerbart dashbord. Speedometer. Turteller. Oljetrykksmåler. Tankmåler. Kjølevannstemperaturmåler. Tendensmåler for drivstofforbruk. Kontrollys for bremsefunksjon, parkeringsbrems, batteriladestrøm, blinker, tåkelys, fjernlys og drivstoffreserve. Varsellys for bremsebeleggslitasje. Kvartsur. Kilometerteller. Tripteller. Kontrollamper for nivå på olje, kjølevæske, bremsevæske og spylevæske. Kontrollampe for feil ved utvendig lys.

Diverse
Midtkonsoll med dekor i edeltre. Oppbevaringsrom mellom forsetene. Lommer på frontdørene. Låsbart hanskerom. Blendbart panorama-sladrespeil. Sidespeil, justerbare innenfra. Blendfritt speilglass. Tre polstrede solskjermer. Speil på solskjerm foran passasjer (metall sikkerhetsspeil). Tre håndtak festet til takrammen, klesknagger på håndtakene bak. Polstrede armlener med håndtak i dørene. Askebeger med sigarettenner foran. Askebeger i dørene bak. Teppegulv foran og bak. Oppbevaringsrom ved reservehjul. Slepeøye foran og bak. Varseltrekant. Førstehjelpskrin i hattehyllen.


 
Standardutstyr
Mercedes-Benz 300 E

Motor
6-sylindret rekkemotor. 2962 cm3 slagvolum. Mekanisk/elektronisk bensininnsprøytning. 140 kW* (190 hk) ved 5600 o/min. Mikroprosessorstyrt elektronisk tenningssystem, hydrauliske ventilløftere. Elektronisk tomgangsregulering. Drivstoffutkobling. Enkel kilerem med automatisk justering. Diagnosekontakt.

Gir/clutch
Fullsynkronisert 5-trinns girkasse med tvangsynkronisering. Gulvspak. Selvjusterende membranfjærclutch. Mercedes-Benz 4-trinns automatgir, også med programvelger og/eller tempomat, kan leveres på bestilling.

Hjuloppheng
Foraksel med trekantformet bærearm. Spiralfjær og støtdemper plassert hver for seg. Negativ rulleradius. Multistag bakhjulsoppheng med 5 støttestag pr. hjul. Stabiliserende antidive-støtte ved start og oppbremsing. Hydropneumatisk nivåregulering på bakakselen kan leveres som tilleggsutstyr.

Fjæring
Spiralfjærer på alle hjul, et stabilisatorstag og to gasstrykkstøtdempere på hver aksel.

Bremser
Tokrets servo-skivebremser. Flytende enstemplet bremsetang foran. Undertrykkbremsekraftforsterker. Parkeringsbremsepedal med ekstra bremsesko og egne bremsetromler.
Varsellys for begge bremsekretesenes funksjon. Varsellys for bremsebeleggslitasje. Asbestfritt bremsebelegg.
Som tilleggsutstyr leveres ABS blokkeringsfritt bremsesystem.

Styring
Mercedes-Benz servostyring. Styringsstøtdemper. Stor polstret plate på rattnavet. Derformerbar enhet under platen, deformerbar rattstamme med styremekanisme plassert i god avstand bak forakselen. Justerbar rattstamme kan leveres som tilleggsutstyr.

Karosseri
Selvbærende karosseri. Sikkerhetskupé. Tank over bakakselen. Støtabsorberende front- og hekkparti. Optimal sikt til alle kanter. Sikkerhetsglass. Fire dører. Beskyttelseslister på begge sider. Støtsabsorberende fangere av glassfiberforsterket kunststoff foran og bak.

Seter
Anatomisk riktig utformet med kileformede forseter. Setefjæring avstemt etter sittestilling og etter bilens fjæring. Forseter som kan reguleres i lengderetning og med regulerbar rygg. Førersete med regulerbar høyde og skråstilling på setet. Solid forankret i gulv. 3-punkts automatiske sikkerhetsseler med beltestrammer og 3-trinns innstilling i høyden. Hodestøtter på forsetene som kan reguleres i høyden ("rattinnstilling"). Bak 3-punkts sikkerhetsseler på sidene og sikkerhetsbelte i midten.

 


Varme og ventilasjon

Trekkfri luftstrøm for varm- eller friskluft. Elektronisk kupétemperaturregulering som, uavhengig av bilens hastighet, holder temperaturen konstant (justerbar fra 16o til 32o C). Luftfordeling til frontrute, sideruter og gulv foran. Separat lufttilførsel til gulvet bak. Separat varmeregulering for venstre og høyre side av kupéen. To dyser for friskluft er plassert midt på dashbordet, trinnløst regulerbare i alle retninger. Elektrisk oppvarmet bakrute, 4-trinns radialvifte.
Klimaanlegg eller klimatiseringsautomatikk kan leveres som tilleggsutstyr.

Frontrute
Sikkerhetsglass. Elektrisk vindusspyleranlegg med elektrisk oppvarmede, 2 doble vindusvaskerdyser. Panorama-vindusvisker med intervallbryter og 2 hastigheter - betjenes fra kombinasjonshendel på rattstammen.

Lysutstyr
Rektangulære lyskastere med parkeringslys, asymmetrisk nærlys, fjernlys, tåkelys (Halogen). Frontlykter reguleres fra førersetet. Parkeringslys. Baklys. Bremselys. Ryggelys. Tåkebaklys. Lys over nummerskiltet. Trinnløst regulerbare instrumentlys. Kupélys med forsinkelsesutkobling og ekstra leselys for passasjerer.
Kupélyset har dørkontakt og håndbryter. Belysning for askebeger, hanskerom og for varme- og ventilasjonsreguleringen. Lys ved baksetet. Koffertrombelysning.

Signaler
Blinklys med automatisk retur. Forbikjøringssignal betjent med kombinasjonsbryteren på rattet. Signalhorn. Lyshorn. Bremselys. Varsellysanlegg.

Låser
Sentrallåssystem. Sikkerhetslåser på alle dører, barnesikring av bakdørene, lås på koffertlokket, rattlås kombinert med tenningslås, start- og startsperrebryter. Fire-spors hovednøkkel for fører, rattlås, tanklokk og koffertrom. Separat verkstedsnøkkel bare for dører og rattlås.

Instrumenter
Polstret, deformerbart dashbord. Speedometer. Turteller. Oljetrykksmåler. Tankmåler. Kjølevannstemperaturmåler. Tendensmåler for drivstofforbruk. Kontrollys for bremsefunksjon, parkeringsbrems, batteriladestrøm, blinker, tåkelys, fjernlys og drivstoffreserve. Varsellys for bremsebeleggslitasje. Kvartsur. Kilometerteller. Tripteller. Kontrollamper for nivå på olje, kjølevæske, bremsevæske og spylevæske. Kontrollampe for feil ved utvendig lys.

Diverse
Midtkonsoll med dekor i edeltre. Oppbevaringsrom mellom forsetene. Lommer på frontdørene. Låsbart hanskerom. Blendbart panorama-sladrespeil. Sidespeil, justerbare innenfra. Blendfritt speilglass. Tre polstrede solskjermer. Speil på solskjerm foran passasjer (metall sikkerhetsspeil). Tre håndtak festet til takrammen, klesknagger på håndtakene bak. Polstrede armlener med håndtak i dørene. Askebeger med sigarettenner foran. Askebeger i dørene bak. Teppegulv foran og bak. Oppbevaringsrom ved reservehjul. Slepeøye foran og bak. Varseltrekant. Førstehjelpskrin i hattehyllen.

Copyright © Michael Nielsen