Mercedes V6:
Avansert og enkel (artikkel hentet fra Bil 3/1997 - kanskje ikke så aktuell i dag, men like fullt opplysende)

Når Mercedes lanserer en ny generasjon sekssylindrede motorer som erstatning for dagens velprøvde og gamle rekkeseksere, går de grundig til verks. Den nye 90-graders V-sekseren er skreddersydd til dagens krav når det gjelder både forbruk, utslipp og plassbehov, og har gitt en motor som er avansert, men likevel enkel.

I første omgang kommer den nye V-sekseren i to utgaver, en 2,8-liter og en 3,2-liter, motorer som passer direkte inn i E-klasse og som også blir å finne i CLK, C-klasse, S-klasse og M-klasse.

Når Mercedes gjør noe, har de en tendens til å gjøre det grundig. Det nye motorprogrammet er ikke noe unntak i så måte. 48 måneder har Mercedes brukt på utviklingen av den nye motorkonstruksjonen og de har testkjørt drøyt 600 prototypemotorer.

En av målsetningene med den nye motoren har vært å effektivisere produksjonen, noe som blant annet er oppnådd ved at den nye V-sekseren produseres på samme linje som Mercedes V-åttere og ved at antall motorvarianter er redusert til 100, mens den gamle rekkesekseren ble produsert i 700 varianter. Selv om V-seksmotoren har en vesentlig mer avansert konstruksjon enn rekkesekseren , er antall komponenter redusert til 2.000, en reduksjon på 10%!
Dessuten skulle den nye motoren være mindre og lettere enn rekkesekseren den avløser. Vektbesparelsen er på 50 kg og gjør dette til en av de letteste V-sekserne i sin volumstørrelse. V-sekseren er kortere enn rekkesekseren og ved å la innsugningssystemet fylle rommet inne i V-en er motorens høyde begrenset.

Den viktigste grunnen til at Mercedes har sett seg nødt til å hente frem en helt ny motorgenerasjon er de stadig strengere utslippskravene. Tre ventiler, variabelt innsugningssystem og dobbel tenning er noen av virkemidlene for å redusere forbruket og dermed også utslippet. Tenningstidspunktet til de to tennpluggene som er plassert på hver sin side av eksosventilen styres individuelt for en gunstigere utvikling av forbrenningen, noe som gir maksimal utnyttelse av drivstoffet over hele turtallsregisteret, og i tillegg en meget jevn motorgange. Det variable innsugningssystemet gir kraftig dreiemoment over hele turtallsregisteret og i forhold til rekkefirerne er dreiemomentet økt kraftig i området 2.000 til 3.500 o/min og de nye motorene gir maks dreiemoment allerede fra 3.000 o/min.

Men effektiv forbrenning er ikke alene nok til å møte kommende strenge utslippskrav. Mercedes har derfor lagt mye "energi" i å redusere friksjonen i motoren. Blant annet har den nye motoren sylinderforinger i spesialbehandlet aluminium. Ved å produsere sylinderforingene i en aluminium-silisiumlegering som er mer stabil, har de kunnet redusere trykket på stempelringene med 50%. Totalt er friksjonen i motoren redusert med ca 45%. De nye sylinderforingene er dessuten 500 gram lettere enn i rekkesekseren og gir alene en vektbesparelse på 3 kg per motor.

13% reduksjon av bensinforbruket er resultatet av Mercedes´ anstrengelser, mens utslippene ligger godt under grenseverdiene for kommende utslippskrav. Dessuten skal den nye motoren være mer stillegående, vibrere mindre (blant annet takket være en balanseaksel som ligger mellom sylinderrekkene) og den har lengre serviceintervaller. Motorens bruksmåte bestemmer hvor tett oljeskiftintervallene skal komme. Du kan under gunstige forhold kjøre 30.000 km mellom oljeskiftene og tennpluggene skiftes ved hver 100.000 km. Sammen med en motor som også ellers er lettere å jobbe på, mener Mercedes at servicekostnadene skal bli 30% rimeligere for biler med de nye V-sekserne

Copyright © Michael Nielsen